For å høre kommunestyremøtene på nettradio benytt følgende link: http://radio.ntroms.no/

 

Møte 6. desember

Innkalling og saksliste kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møter er åpne, fritt fram for publikum å møte opp.

Formannskapet besøkte hjørnesteinsbedriften

Lerøy - en skatt i Skjervøysamfunnet

Mandag 5.november var formannskapet invitert til Lerøy for å bli orientert om selskapets virksomhet og videre planer.

Komplette sakspapirer

Innkalling kommunestyre

Mandag 15. okt Oppdatert inkl ettersendte saker

Innkalling formannskapsmøte

Oppmøte ved Lerøy kl 10:15
Web levert av CustomPublish AS