2.gangs utlysning som PPT-rådgiver og Spesialpedagog i barnehage

Søknadsfrist: 02.09.2019

Kystbyen - Helge Guttormsen

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen. 

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.  

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år. 

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser? Kan du trives med gåavstand til det meste? Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg! 

 

2. gangs utlysning: 

Skjervøy kommune har fra 1/10-19 flg ledig stillinger som: 

50 % fast stilling som PPT-rådgiver 

50 % fast stilling som spesialpedagog i barnehage 

 

Det er mulig å kombinere stillingene slik at det blir én 100 % fast stilling 

Tilsetting fra 01.10.19, eller snarest etter denne dato. 

Stillingen har følgende arbeidsområder: 

I PPT vil arbeidet bestå blant annet av individ- og  systemrettet arbeid, utredning, sakkyndighetsarbeid og rådgiving til foreldre i barnehage og skole. Denne stillingen kan bli utvidet. Som spesialpedag  vil arbeidet være oppfølging av barn med særskilte behov i de kommunale barnehagene i kommunen.  

 

Vi ønsker søkere med: 

·         Mastergrad innenfor psykologi, logopedi, pedagogikk eller spesialpedagogikk     

         Alternativt:                             

·         Spesialpedagog med 2. avd. spes.ped./ spes.ped. 3, med cand. mag.-  

           eller bachelorgrad, 

·         Utredningskompetanse innen språk- og lese- skrivevansker. 

·         Erfaringsbakgrunn fra skoleverket og/eller barnehage 

 

 

Litt om virksomheten: 
Skjervøy PPT er en kommunal tjeneste som betjener barnehagene, grunnskolen og voksenopplæringa. Det er for tiden tilsatt 1,5 stillinger ved PPT, og tjenesten har gode og romslige kontorlokaler i bygget til Skjervøyterminalen. Det fleste brukerne av tjenesten er bosatt på Skjervøy og Arnøy. 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;  

Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende 

Vi søker derfor deg som:  

Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel. 

Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner. 

Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig. 

Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer. 

 

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Den som tilsettes, må legge fram gyldig politiattest. 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Pliktig medlemskap i KLP. Lønn i henhold til gjeldende tariff. 
 
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos PPT-leder Elin Olsen Reiersen, tlf  77775585/99254630  eller kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen tlf 77775540/97098380 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com 

 

Søknaden må gi opplysninger om: 

 

CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester 

bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse  

telefonnummer og e-postadresse 

eventuelle referanser  

 

 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25 annet ledd. 

 

Søknad sendes elektronisk: her 

 

Søknadsfrist: mandag 2. september 2019 

 

 

Web levert av CustomPublish AS