2. gangs utlysning: Hjelpepleier/helsefagarbeider i 50% fast stilling i bolig på Arnøy

Søknadsfrist 21. juli

Stillingsbilde Skjervøy

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter

for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

2. gangs utlysning

Helse- og omsorgsetaten hjemmetjenesten har ledig fast stilling i bolig på Arnøy med tiltredelse så raskt som mulig.

50% fast stilling i bolig på Arnøy for hjelpepleier/helsefagarbeider. Stillingen er i 2. delt turnus med jobb også i helger.

Søkere bør ha førerkort for bil.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

 Lønn i henhold til gjeldende tariff.

 Politiattest kreves før tilsetting.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf.

77 77 57 32 e-post. Trond.aardal@skjervoy.kommune.no

           

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden. 

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 21.07.2019

   

   

   

Web levert av CustomPublish AS