kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 
Miljøfyrtårn plakat

Klimagruppa besøkte Nordreisa kommune

Skjervøy som miljøfyrtårnkommune?

Klimagruppa i Skjervøy kommune var på omvisning og orientering på rådhuset i Nordreisa kommune 13.04.15. Vi møtte Dag Funderud fra utviklingsavdelingen som ga oss en orientering om arbeidet med å få rådhuset sertifisert som miljøfyrtårn.

Alle dokumenter fra møtet den 20. april.

Protokollene klare - formannskap og næringsutvalg

Sak nr 21 er unntatt offentlighet, formannskapets faste medlemmer (eller møtende varaer) får disse i papirform på rådhuset. 

I formannskapsprotokollen er likevel sak 21 ikke ansett skjermingsverdig; og tatt med. 

Søknadsfrist 11. mai 2015

Vi har ledig 2 stk 100% faste vernepleierstillinger og faste helgestillinger

Under forutsetning av noen strukturelle justeringer har vi 2 100% stillinger for vernepleiere ledig.

Vi har også ledig faste helgestillinger.

Samfunnshuset-webbilde-kvadratisk

Hålogaland Teater

Samfunnshuset

En sprø komedie som hyller samfunnshuset og får oss til å le av nordmenn

avengers age of ultron poster

Kino i april.

Avengers: Age of Ultron

The Avengers er tilbake!

Barnehagepriser

Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 1. mai

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned.

Her finner du mer informasjon om maksprisen og den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/
 

Kiilgården

Konkurransegrunnlag lag ut på www.doffin.no

Utvendig renovering av Kiilgården

Konkurransegrunnlaget for utvendig rehabilitering av Kiilgården er nå tilgjengelig på www.doffin.no

Arbeidene består i å utbedre, skrape og male utvendig kledning. Overhale vinduer. Rehabilitere inngangsparti, med mer.

Tilbudsbefaring 23. april. Tilbudsfrist 19. mai.

Arbeidene tenkes gjennomført i tidsrommet juni – august 2015.

 

Transporter skrått forfra

Vi selger en av våre gamle slitere

Lukket bilauksjon:

Skjervøy kommune selger 1 stk Volkswagen transporter 1998 mod.
Minstepris er kr 10.000.
Budet skal gis i lukket konvolutt til Teknisk Etat, merket "Bilauksjon 1998 mod"
Frist: Tirsdag 5.mai kl 12.00

Frist for innspill: 30. april

Høring bredbåndsutbygging i Skjervøy

Post- og teletilsynet etablerte i 2014 en ordning hvor kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd, og Skjervøy kommune kommer til å søke om tilskudd.

Aktuelle områder (ikke prioritert) vil være:

  •   Nikkeby
  •   Taskeby
  •   Lille Taskeby
  •   Kobbepollen
  •   Akkarvik
  •   Uløybukt

Rekruttering av nye aktive i lag og foreninger

Sliter dere med å få nye krefter inn i laget? Er det de samme folka som gjør jobben år etter år?

Seminar: Skjervøy kommunestyresal, 13.April 2015  kl. 18.00 - 21.00